Ændringer

Spring til navigation Spring til søgning

Rituel omskæring

491 bytes tilføjet, 2. maj 2015, 20:58
ingen ændringskommentar
=Rituel omskæring=
Ved en <i>rituel omskæring</i> sker der fjernelse af dele af et menneskes ydre kønsorganer, og/eller anden skadespåvirkning af dets ydre kønsorganer ved fx stik, snit eller skrabning. En rituel omskæring sker af ikke-terapeutiske årsager, hvilket vil sige, at det sker uden forbindelse med behandling af en sygdomstilstand eller lignende hos dette menneske. Der er således tale om et indgreb, som efter en lægefaglig vurdering ikke har et terapeutisk formål i forhold til dette menneske. I stedet udføres det, begrundet i hans eller hendes, eller forældrenes ønske herom, ud fra et spekter af kulturelle/æstetiske præferencer og forestillinger om fremme af sundhed og hygiejne. Når hovedbegrundelsen er fremme af sundhed og hygiejne, ses betegnelsen <i>rutinemæssig omskæring</i> også anvendt. Såfremt hovedbegundelsen for indgrebet er et ønske om at forandre de ydre kønsorganers udseende, falder indgrebet ind under området kosmetisk behandling, og kan betegnes som <i>kosmetisk omskæring</i>.  Efter dansk lov udgør rituel omskæring, der er mere indgribende end gennembrydning af huden, <i>operative indgreb</i>, som er lægeforbeholdt virksomhed. De kræver således en læges medvirken og reguleres af sundhedslovgivningen. Både læger og lægfolk må udføre rituel omskæring der uden fjernelse af vævsdele indskrænker sig til gennembrydning af huden. Sådanne indgreb reguleres af straffeloven på samme måde som for eksempel <i>piercing</i> og <i>scarification</i>.
==Rituel omskæring af voksne==
20
redigeringer

Navigationsmenu