Ændringer

Spring til navigation Spring til søgning

Rituel omskæring

32 bytes tilføjet, 3. maj 2015, 12:53
ingen ændringskommentar
Rituel omskæringRituelle omskæringer, der er mere indgribende end gennembrydning af huden, udgør <i>operative indgreb</i>, som er lægeforbeholdt virksomhed. Rituel omskæring, hvor der fjernes vævsdele, kræver således en læges medvirken og omfattes af sundhedslovgivningen. Efter almindelige sundhedsretlige principper, kræver gennemførelse af lægelige indgreb, at der foreligger forudgående informeret samtykke fra patienten. I overensstemmelse med sin pligt til omhu og samvittighedsfuldhed må en læge udsætte en patient, der ikke selv er i stand til at give informeret samtykke, for lægelige indgreb, <i>kun</i> når indgrebet er til direkte fordel for ham eller hende. Ved indgreb på mindreårige børn vil der i sådanne tilfælde desuden normalt kræves stedfortrædende informeret samtykke fra forældrene. Efter den danske sundhedslovgivning kan personer fra det fyldte 15 år selv give informeret samtykke til lægelig behandling efter sundhedsloven, mens der for kosmetisk behandling gælder en aldersgrænse på 18 år.
Rituel omskæringRituelle omskæringer, der uden fjernelse af vævsdele indskrænker sig til gennembrydning af huden (fx stik, snit, skrabning) kræver ikke en læges medvirken. Sådanne indgreb reguleres af straffeloven på samme måde som for eksempel <i>piercing</i> og <i>scarification</i>, idet indgrebene omfattes af straffelovens bestemmelser om legemsangreb. Legemsangreb forbydes generelt af straffeloven. Efter almindelige strafferetlige principper kan gyldigt samtykke, fra den der udsættes for legemsangrebet, efter omstændighederne gøre det straffri for den der udfører det. Gyldigt samtykke fordrer, at den der giver det forstår konsekvenserne, hvilket kræver en vis modenhed og alder, afhængig af indgrebets natur. Der gives ikke nogen fast aldersgrænse.
==Rituel omskæring af voksne==
20
redigeringer

Navigationsmenu