Changes

Jump to navigation Jump to search

Rituel omskæring

1 byte added, 12:51, 3 May 2015
no edit summary
Rituel omskæring, der uden fjernelse af vævsdele indskrænker sig til gennembrydning af huden (fx stik, snit, skrabning) kræver ikke en læges medvirken. Sådanne indgreb reguleres af straffeloven på samme måde som for eksempel <i>piercing</i> og <i>scarification</i>, idet indgrebene omfattes af straffelovens bestemmelser om legemsangreb. Legemsangreb forbydes generelt af straffeloven. Efter almindelige strafferetlige principper kan gyldigt samtykke, fra den der udsættes for legemsangrebet, gøre det straffri for den der udfører det. Gyldigt samtykke fordrer , at den der giver det forstår konsekvenserne, hvilket kræver en vis modenhed og alder, afhængig af indgrebets natur. Der gives ikke nogen fast aldersgrænse.
==Rituel omskæring af voksne==
20
edits

Navigation menu